مقایسه میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و طرح پیشنهادی حقوق بشر اسلامی آیه الله مصباح
49 بازدید
محل نشر: موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني( ره)1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی